Zpěvníkátor 8.0

Po delší odmlce přichází zcela nová verze Zpěvníkátoru označená 8.0.
Asi největší novinkou je nový model práce s internetovou databází.
Bohužel se ukázalo jako nereálné udržovat jednu velkou internetovou databázi písniček, hlavně ze dvou důvodů:
  • Problémy s autorskými právy
  • Správnost dat databáze - autoři písní většinou nic nemají proti umístění jejich výtvorů v internetové databázi, ale na co jsou (a oprávněně) hákliví, když je u jejich textu uveden jiný autor (nebo opačně)

V zpěvníkátoru 8.0 proto internetových databází písní může být více (předpoklad byl, že třeba v každé databázi budou písně jednoho autora, tu by spravoval někdo, kdo by se domluvil s autorem). Internetová databáze je realizována jako jeden XML soubor nahraný někde na internetu, takže nejsou potřeba žádné speciální servery, stačí obyčejný freehosting.

Více o internetových databázích najdete v sekci návody, článek Internetové databéze.

Další velkou změnou je nativní podpora formátu PDF pro tisk zpěvníku, takže pro vytváření zpěvníku není potřeba žádná tiskárna, zpěvník se vytvoří v PDF formátu a pak kdekoliv vytiskne. (Samozřejmě je dál možné vytvářený zpěvník rovnou vytisknout).

Už verze 7.0 je distribuována jako OpenSource pod licencí GPL, tuto licenci má i verze 8.0, v návodech, článek zdrojové kódy je popsané, jak se dají ziskat.

Kromě toho je zpěvníkátor přepsán do jazyka C# 2.0, to znamená, že pro jeho provoz potřebujete mít nainstalovaný .NET Framework 2.0 (dá se zadarmo stáhnout zde )