DbMouse

DbMouse je moderní software pro správu databází Microsoft SQL Server. Vychází z programu DatAdmin, ale je propracovanější, co do použitelnosti, a tím, že podporuje (zatím) pouze databázi Microsoft SQL Server, podporuje také více funkcí této databáze.Software se dá stáhnout na adrese dbmouse.com.